Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel./faks. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Apie mus

Vienas iš seniausių, unikaliausių ir įdomiausių Mažosios Lietuvos krašto gyvenviečių Nemuno žemupyje, apjuostas Šyšos kilpa, skendintis žalumoje ir sodybų ramybėje - Macikų kaimas. Jis randasi į šiaurę nuo Nemuno (Klaipėdos krašte). Kaimelio istorija savita ir spalvinga. Čia tebestovi vokiečių rašytojo H.Zudermano namas-muziejus, čia veikia ir muziejus menantis karo įvykius. 1955 m. kovo 15 dieną Lietuvos TSR Socialinio Aprūpinimo Ministerijos įsakymu buvo įkurti Pagrynių invalidų namai. Juose tuomet gyveno apie 100 globotinių.
1965 m. pavadinimas buvo pakeistas į Šilutės psichochronikų invalidų namus, o 1979 m. - į Šilutės psichoneurologinį internatą. 1982 m. buvo pastatytas naujas trijų aukštų gyvenamasis pastatas su maisto ir medicinos blokais. Juose gyveno 610 gyventojų, dirbo 184 darbuotojai. 1988 m. pastatytas 70 vietų gyvenamasis pastatas, skirtas neįgaliems vaikams. Tuomet čia gyveno 700 gyventojų, iš jų 70 buvo vaikai. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas įnešė naujus vėjus ir į įstaigos gyvenimą. Tais metais spalio 1 dieną įstaiga buvo pavadinta Šilutės pensionatu. 1997 m. gruodžio mėn. buvo atidarytas naujas korpusas, kuriame tuo metu apgyvendinti 128 gyventojai. Nuo 2010 m. liepos 1 dienos vėl keičiasi įstaigos pavadinimas - nuo šiol vadinasi Macikų socialinės globos  namai. 
Macikų socialinės globos namai (toliau vadinama – socialinės globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. 2019 m. gyventojų vietų skaičius Macikų socialinės globos namuose  - 386.
Macikų socialinės globos namų teritorija užima 9,6 ha.  Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis visų socialinės globos įstaigos patalpų plotas - 29,05 m2. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas - 8,86 m2. Globos namų gyventojai įsikūrę vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose ir keturviečiuose kambariuose. Viso 149 gyvenamieji kambariai
1994 metais
Macikų socialinės globos namuose įsteigti socialinių darbuotojų etatai. Dabartiniu metu pareigybių skaičius sudaro 215,75. Socialinio darbo tarnyba - 111,25 etatų; asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnyba - 57  etatai.
Globos įstaiga orientuota į kliento poreikių tenkinimą. Čia gyventojams teikiamos būsto, maitinimo, buitinės, asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo, sveikatos priežiūros paslaugos. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant,  bendraujant, atliekant buitinius darbus - korpusuose pastatytos elektrinės viryklės bei skalbimo mašinos), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, floristika, odos dirbiniai, vytelių pynimas, medžio darbai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas), laisvalaikio organizavimas (sporto, švietimo) ir ugdymo (kompiuterių klasė, viešas interneto prieigos taškas, vietinė televizija ir radijo taškas, biblioteka, virtuvėlė), vyksta užsiėmimai relaksacinės muzikos kambaryje, religinės apeigos atliekamos globos namų koplytėlėje, prie "Lurdos" vyksta religinės šventės).
Macikų socialinės globos namuose gyventojams organizuojamas drabužių taisymas, gyventojai naudojasi kirpyklos paslaugomis.
Vykstant pertvarkos procesui Lietuvoje, t.y. perėjimui nuo ilgalaikės socialinės globos institucijoje prie paslaugų bendruomenėje, 2018 m. gegužės 4 dieną, Šilutės m. buvo atidaryti grupinio gyvenimo namai. Juose apsigyveno 10 Macikų socialinės globos namų gyventojų. Grupinio gyvenimo namų gyventojams suteikta galimybę gyventi bendruomenėje, turėti tikrus namus, pajusti šeimos šilumą ir rūpestį.

 

Informacijos atnaujinimo data: 2019-01-17