Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel./faks. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Nuostatai


MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2010M. BIRŽELIO 22D. ĮSAKYMO NR. A1-266 ,,DĖL ŠILUTĖS PENSIONATO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2016 m.rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-474 redakcija) - Atsisiųsti


PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-266 (Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1-341 redakcija)  -  Atsisiųsti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-266  -  Atsisiųsti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ŠILUTĖS PENSIONATO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2010 m. birželio 22 d. Nr. A1-266 - Atsisiųsti