Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel./faks. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Paskatinimai ir apdovanojimai

Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys gali skatinti darbuotojus: pareikšti padėką; apdovanoti dovana; pirmumo teise pasiųsti tobulintis; skirti kitus paskatinimus.
Paskatinimai skiriami įsakymais, apie kuriuos informuojami MSGN darbuotojai.
Premijų skyrimo tvarka darbuotojams numatyta Darbo apmokėjimo tvarkos apraše.