Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Naujienos
DĖMESIO!
Data: 2021-11-27 | Įvertinimas: 123

AKTUALI INFORMACIJA

GYVENTOJŲ LANKYMUI GLOBOS NAMUOSE

Informuojame, kad nuo 2021-09-13 įsigaliojo LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" (toliau – Nutarimas) pakeitimai (aktuali redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045 ) – kviečiame susipažinti ir vadovautis.

 

MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BŪTINŲ SĄLYGŲ DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LANKANT ASMENIS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS - Atsisiųsti

 

Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 10 val. iki 18 val.

1. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau, kaip kartą per savaitę, išskyrus individualius atvejus, susiderinus su gyventoją aptarnaujančiu socialiniu darbuotoju.

2. Lankytojai, atvykę lankyti artimojo į globos namų patalpas, be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol juos pasitinkantis darbuotojas pamatuos jų kūno temperatūrą, informuos apie pagrindinius reikalavimus lankymo metu.
3. Prieš įeidami į socialinės globos įstaigą, lankytojai turi dezinfekuoti rankas, nuo visų socialinės globos įstaigoje esančių asmenų laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo.
4. Lankymas uždarose patalpose organizuojamas laikantis šių sąlygų:
4.1. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Nedėvėti kaukių leidžiama neįgaliems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar kurių sveikatos būklei gali pakenkti jų dėvėjimas (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
4.2. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
4.3. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių;
4.4. lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: lankymas draudžiamas kaip  lankytojai karščiuoja, kosi, sunkiai kvėpuoja ir pan.);
4.5.vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo;
4.6.gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta globos namų patalpoje ar gyventojo kambaryje, lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;
4.7.pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos išvėdinamos, dezinfekuojamos ir išvalomos.
5. Lankymas lauke organizuojamas laikantis šių sąlygų:
5.1. vieną gyventoją lauke tuo pačiu metu gali lankyti  2-3 asmenys;
5.2. rekomenduojame laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo;
5.3. rekomenduojama lankymo trukmė iki 1 val.;
5.4. lankymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis;
5.5. lankymo metu tam numatytoje vietoje neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.

6. Atvykęs lankytojas registruojamas asmenų lankymosi Globos namuose registracijos žurnale.

 

Maloniai prašome Jūsų supratimo ir reikalavimų laikymosi, nes tik visų mūsų bendrų pastangų dėka galėsime apsaugoti save ir globos namų gyventojus, bei užtikrinsime, kad aplinka būtų saugi.
 

Visada atsakysime Jums į visus iškilusius klausimus:

Telefonai pasiteiravimui:

Budintis slaugytojas: Tel.: 8 616 41189


Darbo dienomis skambinti socialiniams darbuotojams:

8 684 18258

IV korpusas 1 aukštas

8 684 18216

IV korpusas 2 aukštas

8 684 18265

IV korpusas 3 aukštas

8 684 18324

III korpusas

8 684 18438

II korpusas

8 684 18574

I korpusas 1 aukštas

8 684 18741

I korpusas 2 aukštas

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SVEIKINIMAI LAPKRIČIO MĖNESĮ GIMUSIEMS!
Data: 2021-11-26 | Įvertinimas: 3

Sveikatos, stiprybės, kantrybės ir tikėjimo. Tegul malonios staigmenos džiugina kasdiena!!! Su gimtadieniu!!!

SVEIKAME KŪNE - SVEIKA SIELA
Data: 2021-11-18 | Įvertinimas: 6

Dygliuoti masažo (Reflex ball) kamuoliukai yra naudojami masažui ar sensorinei terapijai. Pagrindinės jo funkcijos yra gerinti kraujotaką, limfos nutekėjimą, mažinti raumenų įtampą, skausmą. Globos namų gyventojai kartu su kineziterapeute atliko savimasažą, po kurio sumažėjo raumenų  įtampa, galvos skausmai, pagerėjo miegas, bendra ir psichoemocinė organizmo būklė.

                                                                                                                                          Kineziterapeutė Asta

ALKOHOLIO VARTOJIMAS ŽALINGAS
Data: 2021-11-17 | Įvertinimas: 6

Socialinės grupės ,,Aitvaras" gyventojai dalyvavo prevencinėje popietėje tema - „Alkoholio vartojimas žalingas“. Prevencinės popietės tikslas, supažindinti gyventojus kokią žalą suaugusiojo organizmui daro alkoholio vartojimas ir kokios problemos (sveikatos, bendravimo, santykių, finansinės ir kt.) kyla vartojančiam alkoholinius gėrimus.

                                                                                                                                 Socialinė darbuotoja Ilona

PIEŠIMAS DANTŲ PASTA
Data: 2021-11-15 | Įvertinimas: 7

Manote, kad dantų pasta tinkama tik baltai ir gaiviai jūsų šypsenai? Toli gražu ne! Globos namų gyventojai lankantis užimtumo grupę „Floristika“ pabandė paeksperimentuoti ir išbandė piešimą dantų pasta. O kiek buvo laimės ir nuostabos, kad su dantų pasta galima ir piešti. Vieni piešė Himalajų kalnus, plaukiančius laivus, mašinas, gėles, kiti- vaivorykštę, lapus, mergaitę. Kiek buvo džiaugsmo, o visa užimtumo grupė kvepėjo mėtomis.
                                                                                                                                Užimtumo specialistė Saulė

SVEIKA GYVENSENA
Data: 2021-11-12 | Įvertinimas: 5

Jeigu žmogus nori pasiekti savo svajones, būti sėkmingas ir laimingas, jis turi būti puikios fizinės ir dvasinės sveikatos. Saulėtą penktadienį, socialinėje grupėje ,,Neužmirštuolė“ vyko aktyvi popietė su praktinėmis užduotimis, aktualia mums visiems tema „Sveika gyvensena“. Popietės metu aptarėme, kad fizinis aktyvumas, laikas praleistas gryname ore,  sveika mityba ir malonūs pokalbiai prie arbatos puodelio, svarbu mūsų sveikai gyvensenai.
                                                                                                                                 Socialinė darbuotoja Laima

SUSTOK - AKIMIRKA ŽAVINGA
Data: 2021-11-09 | Įvertinimas: 7

Socialinės grupės ,,Molinukas" darbštuoliai: Raselė, Marytė, Andrius užfiksavo nuostabias paskutiniąsias savo puoselėto gėlyno akimirkas.

                                                                                                                             Socialinė darbuotoja Beata

GLOBOS NAMUOSE – PYRAGŲ DIENA
Data: 2021-11-05 | Įvertinimas: 7

Socialinėse grupėse vyko popietės  pyragų dienai paminėti. Tai nuostabi, prasminga tradicija, kurią minime jau vienuoliktus metus iš eilės. Pyragų diena - tai metas, kai visa Lietuva kepa pyragus. Gyventojai susikaupę maišė tešlą, kepė įvairiausius pyragus, skanavo, nuoširdžiai bendravo bei dalijosi gerumu. Socialinės grupės ,,Saulėlydis" gyventojos taria nuoširdų AČIŪ ,,Visa kas tikra - Gėrybė" savininkams už suteiktą galimybę paragauti, pasimėgauti tikro, natūralaus skonio pyragaičiais.

VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA
Data: 2021-10-29 | Įvertinimas: 6

Tai laikas, kai ryškios rudens spalvos maišosi su pilkais lietaus debesimis, kai vėjas nugali saulę. Šiuo metu mes pagerbiame išėjusius Amžinybėn. Rudens virsmo nuotaikoje prisimename mirusiųjų vėlės, lankome kapines, uždegame žvakes. Globos namų gyventojai aplankė savo artimųjų, draugų kapus, uždegė žvakutes, tyloje pagerbė visus išėjusius. Gyventojai, kurie negalėjo aplankyti savo artimųjų kapų, nuėjo prie Lurdo uždegė žvakutes už mirusiuosius, pasimeldė.

DISKUSIJŲ POPIETĖ SOCIALINĖJE GRUPĖJE ,,NEUŽMIRŠTUOLĖ“
Data: 2021-10-29 | Įvertinimas: 6

Socialinės grupės ,,Neužmirštuolė“  moterys, palydėdamos spalį, pasveikino sukaktuvininkes su gimtadieniu dainomis bei gražiais linkėjimais. O kadangi prie vaišių stalo susirinko gausus būrys moterų, tuo pačiu aptarėme ir padiskutavome aktualia tema apie privatumą, ką jis reiškia mūsų kasdieniame gyvenime.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122