Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Naujienos
DĖMESIO!
Data: 2021-10-25 | Įvertinimas: 121

AKTUALI INFORMACIJA

GYVENTOJŲ LANKYMUI GLOBOS NAMUOSE

Informuojame, kad nuo 2021-09-13 įsigaliojo LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" (toliau – Nutarimas) pakeitimai (aktuali redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045 ) – kviečiame susipažinti ir vadovautis.

 

MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BŪTINŲ SĄLYGŲ DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LANKANT ASMENIS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS - Atsisiųsti

 

Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 10 val. iki 18 val.

1. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau, kaip kartą per savaitę, išskyrus individualius atvejus, susiderinus su gyventoją aptarnaujančiu socialiniu darbuotoju.

2. Lankytojai, atvykę lankyti artimojo į globos namų patalpas, be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol juos pasitinkantis darbuotojas pamatuos jų kūno temperatūrą, informuos apie pagrindinius reikalavimus lankymo metu.
3. Prieš įeidami į socialinės globos įstaigą, lankytojai turi dezinfekuoti rankas, nuo visų socialinės globos įstaigoje esančių asmenų laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo.
4. Lankymas uždarose patalpose organizuojamas laikantis šių sąlygų:
4.1. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Nedėvėti kaukių leidžiama neįgaliems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar kurių sveikatos būklei gali pakenkti jų dėvėjimas (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
4.2. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
4.3. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių;
4.4. lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: lankymas draudžiamas kaip  lankytojai karščiuoja, kosi, sunkiai kvėpuoja ir pan.);
4.5.vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo;
4.6.gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta globos namų patalpoje ar gyventojo kambaryje, lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;
4.7.pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos išvėdinamos, dezinfekuojamos ir išvalomos.
5. Lankymas lauke organizuojamas laikantis šių sąlygų:
5.1. vieną gyventoją lauke tuo pačiu metu gali lankyti  2-3 asmenys;
5.2. rekomenduojame laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo;
5.3. rekomenduojama lankymo trukmė iki 1 val.;
5.4. lankymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis;
5.5. lankymo metu tam numatytoje vietoje neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.

6. Atvykęs lankytojas registruojamas asmenų lankymosi Globos namuose registracijos žurnale.

 

Maloniai prašome Jūsų supratimo ir reikalavimų laikymosi, nes tik visų mūsų bendrų pastangų dėka galėsime apsaugoti save ir globos namų gyventojus, bei užtikrinsime, kad aplinka būtų saugi.
 

Visada atsakysime Jums į visus iškilusius klausimus:

Telefonai pasiteiravimui:

Budintis slaugytojas: Tel.: 8 616 41189


Darbo dienomis skambinti socialiniams darbuotojams:

8 684 18258

IV korpusas 1 aukštas

8 684 18216

IV korpusas 2 aukštas

8 684 18265

IV korpusas 3 aukštas

8 684 18324

III korpusas

8 684 18438

II korpusas

8 684 18574

I korpusas 1 aukštas

8 684 18741

I korpusas 2 aukštas

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

RAŠYMO TERAPIJA DARO STEBUKLUS
Data: 2021-10-22 | Įvertinimas: 3

Socialiniai darbuotojai pastebi, kad daugelių globos namų gyventojų rašymo įgūdžiai yra labai silpni. Rašymas yra kompleksinis procesas reikalaujantis daugelio įgūdžių, tam reikalinga daug kantrybės ir laiko, per vieną dieną to padaryti neįmanoma. Todėl imtasi ,,mokytojo“ vaidmens: abėcėlę įtvirtinome žaidimo terapijos pamoka – raidžių kūrimu iš gamtoje ar buityje esančių daiktų, gėlių ar miestų pavadinimų. Rašymas, kiekvienai gyventojai, buvo didelis iššūkis... Svarbu įtikinti, kad šioje ,,pamokoje“ gyventojos patirs kažką nepaprasta, ir rašyti joms seksis vis geriau ir geriau.

                                                                                                                     Socialinė grupė ,,Neužmirštuolė"

GLOBOS NAMUS PASIEKĖ LABDARA IŠ PRANCŪZIJOS
Data: 2021-10-22 | Įvertinimas: 3

Macikų socialinės globos namuose liepos mėnesį lankėsi svečiai iš Prancūzijos: organizacijos Pour AIMA, Allons Imaginer und Monde d‘Amities nariai. Ši labdaringa organizacija teikia humanitarinę paramą įstaigoms, kurioms reikalinga pagalba. Susitikimo metu direktorius Eugenijus Judeikis supažindino su globos namais, papasakojo apie teikiamas paslaugas bei prasitarė, kokia reikalinga parama gyventojams, turintiems ypač sunkią kompleksinę negalią. Spalio 20 dieną, globos namus pasiekė labdara iš Prancūzijos t.y. elektrinės medicininės slaugos lovos, elektrinis neįgaliojo vėžimėlis,  neįgaliojo vežimėliai, staliukai virš lovų, vaikštynės, poilsio foteliai, elektriniai foteliai, neštuvai, dušo sėdynės  ir kitos slaugos priemonės. Iškraunant labdarą šauniai darbavosi globos namų gyventojai ir darbuotojai. Nuoširdžiai dėkojame Prancūzijos labdaros ,,AIMA“ organizacijai už paramą ir dėmesį globos namams ir joje gyvenantiems žmonėms, tai pat dėkojame ,,GIHP Le Haillan“ už vežimėlius, vaikštynes ir kitą slaugos įrangą, ,,Medical Services 64-40“, ,,EHPAD La memoire des ailes“ už elektrines medicinines lovas. Mes tikimės, kad ši partnerystė ir draugystė nenutruks ateityje. Ačiū už tai, kad būdami toli, savo darbais, pagalba esate šalia mūsų, dovanojate savo širdies gerumą ir meilę tiems, kuriems labiausiai jų reikia – neįgaliesiems.

MUILO DROŽINIAI
Data: 2021-10-22 | Įvertinimas: 5

Anksčiau drožyba buvo taikoma akmeniui, ledui, kaului ar medienai, tačiau drožyba  yra priimtina bet kokiai medžiagai, kurią galima drožti. Užimtumo grupę "Floristika" lankantys gyventojai išbandė drožybą su muilu. Darbas su muilu yra pakankamai lengvas, bet reikalaujantis kantrybės. Vienintelis šios medžiagos trūkumas yra šiek tiek ribota kūrybiškumo sritis. Gyventojai džiaugėsi prisilietę prie muilo ir, kad galėjo gražiai padrožinėti.

                                                                                                                                 Užimtumo specialistė Saulė

RUDUO - TAI PASKUTINĖ MEILI METŲ ŠYPSENA
Data: 2021-10-21 | Įvertinimas: 5

Socialinės grupės ,,Užuovėja“ gyventojos ir darbuotojos stebina savo kūrybiškumu. Bendras užimtumo veiklos darbas paremtas nuostata, kad svarbiausia ne rezultatas, o pats procesas, todėl darbelių gamybai pirmiausiai rinkomės medžiagas. Skatinant gyventojų kūrybinę veiklą atsižvelgiama į jų norus ir galimybes sudaromos sąlygos savarankiškai kurti.

                                                                                                                              Socialinė darbuotoja Aušra J.

RUDENĖLIUI PASIBELDUS
Data: 2021-10-21 | Įvertinimas: 4

Įsibėgėjęs rudenėlis užimtumo studijos ,,Molinukas“ darbštuoliams dovanojo itin gražų ir šiltą orą, kuris puikiai tiko lauko tvarkymosi darbams. Tai gera proga naudingai padirbėti gryname ore ir turiningai praleisti laisvalaikį. Padirbėję visi džiaugėmės atlikto darbo rezultatais, pagražėjusia aplinka, gera nuotaika.

                                                                                                                           Socialinė darbuotoja Beata

KELIAUJANTI KERAMIKOS LIPDINIŲ PARODA
Data: 2021-10-18 | Įvertinimas: 6

Nuostabi paroda. Širdimi ir darbščiomis rankomis sušildytas molis virto nuostabą keliančiais kūrybiškais darbeliais. Žiūrint ir liečiant: čiulba paukščiai, žydi gėlės, supasi lapai...ačiū ! sėkmės kūryboje! Tai tik vieni iš daugelio padėkos žodžių, užrašyti atsiliepimų knygoje, žmogaus, stebėjusio " Molinuko " darbštuolių eksponuojamą parodą "Mažo grumstelio - dideli darbeliai", kuri šį kartą džiugino jau Klaipėdos raj. J. Lankučio viešosios bibliotekos Dovilų filialo bendruomenės lankytojus. Esame labai laimingi, jog turime galimybę nevaržomai dalintis savo kūrybine sėkme su kitais.

                                                                                                                          Socialinė darbuotoja Beata

PASAULINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS DIENA
Data: 2021-10-12 | Įvertinimas: 5

Ši diena mums primena apie psichinės sveikatos, jos stiprinimo bei prevencijos svarbą. Todėl šiandien susėdę prie bendro stalo aptarėme natūralias, raminančias priemones stresui bei nervinei įtampai malšinti. Socialinių darbuotojų padėjėjos Jūratė ir Regina  patarė ieškoti alternatyvos vaistams - liaudiškų priemonių, kurios efektyviai veiktų ir neturėtų šalutinio poveikio. Rekomendavo jau  prosenelių išbandytų raminančių vaistažolių.Tokie augaliniai preparatai nežaloja organizmo ir nesukelia pašalinių reiškinių. Socialinės grupės aitvaro ,,Aitvaro" grupės gyventojai mielai vaišinosi vaistažolių arbata, naminiu pyragu.

                                                                                                                          Socialinė darbuotoja Sandra

LAIKAS RUDENĖJANČIOJE GAMTOJE
Data: 2021-10-07 | Įvertinimas: 4

Atėjus rudeniui visi norime pasidžiaugti ne tik auksiniais rudens lapais, bet ir apsitvarkyti aplinką. Socialinės grupės “ Užuovėja” gyventojos susibūrė smagiai padirbėti bei pasigrožėti rudenėjančia gamta.

RUDENĖLIO JUOKAS
Data: 2021-10-04 | Įvertinimas: 4

Paauksuoti lapai suktinėlį šoka,
Šaltas rudenėlis pasijuokti moka.
Jis išraškė sodą, žiedelius išskynė,
Vien tik gluosniai liūdi tylūs, nusiminę.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121