Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel./faks. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Naujienos
DĖMESIO!
Data: 2021-02-25 | Įvertinimas: 96

AKTUALI INFORMACIJA GYVENTOJŲ ARTIMIESIEMS IR GYVENTOJAMS

Vadovaujantis: LR Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. V–1496 “Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“, LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. V-1539 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose”, Macikų SGN direktoriaus įsakymu patvirtinta „Gyventojų lankymo tvarka  dėl COVID-19 ligos prevencijos ir kontrolės“ (atsisiųsti) atnaujinamas globos namų gyventojų lankymas.
Į globos namus neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
Asmenis, atvykusius į globos namus, prašome laikytis saugaus atstumo vienas nuo kito ir asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt). Rekomenduojame bendrose patalpose naudoti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

 

SVARBI  INFORMACIJA GYVENTOJŲ ARTIMIESIEMS !!!

Dėl didėjančių COVID - 19 užsikrėtusiųjų skaičiaus visoje šalyje, taip pat ir socialinės globos įstaigose, laikantis infekcijų plitimo prevencijos, mūsų įstaiga Jūsų labai prašo, esant ne būtinybei, laikinai susilaikyti nuo lankymo artimųjų,  išskyrus atvejus, kai lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, mirštančiųjų lankymu.
Mes suprantame Jūsų norą aplankyti savo artimuosius, tačiau prašome būti supratingais, kiekviena diena mums yra iššūkis susijęs su nerimu, siekiame apsaugoti gyventojus, kadangi dauguma gyventojų priklauso rizikos grupei dėl amžiaus ir sveikatos problemų.
Įstaigos darbuotojai pasiruošę užtikrinti jūsų bendravimą su artimaisiais ir informacijos teikimą jums patogiu būdu:  telefonu, el. paštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis.
Paskambinę žemiau nurodytais skyrių tel. nr., norimus perduoti daiktus/maistą galėsite perduoti per darbuotojus. Daiktus prašome sudėti į plastikinį maišelį, kad juos galėtume kruopščiai nudezinfekuoti alkoholine dezinfekcijos priemone. Ant perduodamo paketo būtinai nurodykite gyventojo vardą, pavardę.

Visada atsakysime Jums į visus iškilusius klausimus:

Telefonai pasiteiravimui:

Budintis slaugytojas: Tel.: 8 616 41189


Darbo dienomis skambinti socialiniams darbuotojams:

8 684 18216

IV korpusas 1 aukštas

8 684 18258

IV korpusas 2 aukštas

8 684 18265

IV korpusas 3 aukštas

8 684 18324

III korpusas

8 684 18438

II korpusas

8 684 18574

I korpusas 1 aukštas

8 684 18741

I korpusas 2 aukštas

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIJA


DARBO PASIŪLYMAI

Gydytojas psichiatras (-ė)  -  0,5 etato
Reikalavimas -turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, gydytojo psichiatro profesinė kvalifikaciją ir galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją.
Darbo užmokestis - pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,6 - 5,9 (su magistro laipsniu didinama 20 proc.).

                                                                                                       Informacija teikiama  tel. 8 441 56572.

 

 

PREVENCINĖ POPIETĖ ,,MES PRIEŠ SMURTĄ IR PATYČIAS!"
Data: 2021-02-25 | Įvertinimas: 6

Socialinėje grupėje ,,Neužmirštuolė“ vyko prevencinė popietė, diskusija - ,,Mes prieš smurtą ir patyčias!”. Popietėje, socialinės darbuotojos  apibendrino smurto sąvoką, kuri visoms gyventojoms buvo suprantama, kaip sąmoningas jėgos taikymas siekiant sužeisti ar įžeisti kitą asmenį. Patyčios - tai tyčiniai pasikartojantys veiksmai, kuriuos, siekiama įžeisti, įskaudinti kitą žmogų. Vienareikšmiškai gyventojos pritarė, kad smurtas ir patyčios yra nusikaltimas. Visos moterys suprato smurto ir patyčių prevencijos tikslą - padėti užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurtui, prievartai ir patyčioms.Visos drauge, vienu balsu,suskandavome  - Mes prieš smurtą ir patyčias!. Tad toliau popietę pratęsėme apie draugystę, draugus, gerumą, mandagumą, nes tai mūsų pavyzdys vieni kitiems. Socialinės grupės ,,Neužmirštuolė" gyventojos, kartu su darbuotojom padarė stendą ,,Smurtui ir patyčioms - ne!", kurį apklijavo ,,gerumo" rankutėmis (kiekviena gyventoja ant popierisu išpieštą ranką ir iškirptą apipavidalino meniškai: guašu, pieštuku, karpiniais).

                                                                                                           Socialinės drabuotojos Vaida Jančauskienė, Laima Kuturienė

VISI KARTU KURKIME, BENDRAUKIME, TOBULĖKIME
Data: 2021-02-24 | Įvertinimas: 5

Bendravimas – tai prasminga dviejų ar daugiau asmenų tarpusavio sąveika. Bendravimas mūsų globos namų gyventojams yra labai svarbus, nes padeda perteikti mąstymą, formuoja pasaulio suvokimą ir elgesį šiame pasaulyje. Tai viena pagrindinių priemonių, padedančių mūsų gyventojams pažinti, suvokti ir kurti socialinį pasaulį bei jo reiškinius. Užimtumo grupėje „Floristika“ gyventojai bendraudami perteikia turimą realybės suvokimą, dalijasi žiniomis, jausmais, išreiškia savo nuomonę, kuria socialinius veiksmus. Taigi, bendravimas turi itin svarbią reikšmę formuojant asmenų turinčių proto ir psichine negalia turinčių žmonių realybę, pasaulio suvokimą bei elgesį tame.

                                                                                                                            Užimtumo specialistė Saulė Overlingienė

POPIETĖ ,,SEPTYNIOS GELMĖS“
Data: 2021-02-18 | Įvertinimas: 16

Socialinėje grupėje ,,Neužmirštuolė“ vyksta popietės apie tikėjimą, maldos galią bei dvasinį kelią. Poakalbiuose aktyviai dalyvauja socialinio darbo praktikantė Kristina, kuri skatina gyventojas dvasinių savybių vystymą, meilę maldai ir tikėjimui. Gyventojos vienareikšmiškai pritarė, jog nesvarbu į kokį Dievą ar dievus tikime, kokią religiją praktikuojame. Svarbiausia, kad atrandame sau tinkantį dvasingumo kelią.
,,Šį kartą iš arčiau, kviečiu pažvelgti į maldą“, tarė gyventoja Aldona Benetytė, kuri skaitė knygą apie tikėjimo galią - ,,Septynios gelmės“.

                                                                                                       Socialinės darbuotojos Vaida Jančauskienė, Laima Kuturienė

ŽVĖRELIŲ GLOBA ŽIEMĄ
Data: 2021-02-17 | Įvertinimas: 8

Šaltos ir snieguotos žiemos yra tikras išbandymų metas mūsų krašte žiemojantiems žvėreliams. Socialinių darbuotojų padėjėja Daiva Zarembienė, kartu su gyventojomis, sumanė įvairiomis daržovėmis bei vaisiais padėti miško žvėreliams įveikti žiemos negandas. Šios akcijos tikslas - ugdyti socialinės grupės ,,Neužmirštuolė“ gyventojų meilę, gerumą, atsakingumą ir atjautą gamtai. Nuoširdžiai dėkojame visiems už  geranoriškumą.

                                                                                                       Socialinės darbuotojos Vaida Jančauskienė, Laima Kuturienė

AUGINKIME MEILĘ LIETUVAI...
Data: 2021-02-16 | Įvertinimas: 12

Vasario 16-oji ypatinga mūsų Lietuvos istorijos diena. Globos namų gyventojai minėdami Valstybės atkūrimo dieną deklamavo eiles ir didžiavosi savo šalies istorija, taip išreikšdami meilę bei pagarbą savo Tėvynei.

                                    BŪKIME VIENINGI, BŪKIME LAISVI, BŪKIME VERTI LAISVĖS!

UŽGAVĖNĖS
Data: 2021-02-15 | Įvertinimas: 14

Užgavėnės – sena šventė, švenčiama likus septynioms savaitėms iki Velykų. Jos paskirtis – išvyti užsibuvusią žiemą bei paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Tai viena tradicinių švenčių, švenčiamų jau nuo pagonybės laikų. Šiemet, Užgavėnės -šiek tiek  kitokios: visose socialinėse grupėse degintą ant laužo Morę, Kanapinio su Lašininiu kovą žiūrėjo per vietinę TV, tačiau blynais ir kitais saldumynais vaišinosi juos patys išsikepę. Visi dalinomės prisiminimais ir šaltą žiemą vijome lauk.

                                                                                                                                               Socialinės darbuotojos

MIELI GYVENTOJAI,
Data: 2021-02-14 | Įvertinimas: 12

Gimtadienio proga linkime visko, kas paprasta, bet gražu - laimės ir pilnatvės jausmo, didelių svajonių ir jų išsipildymo, skanaus torto ir gerų draugų. Nuoširdžiai sveikiname Arūną Tiškevičių, Tomą Petreikį ir Stefą Viršilienę su gimtadieniu!

                                                                                                                                                I korpuso gyventojai ir darbuotojai

KAŽKAS TAVĘS ILGISI, MYLI IR LAUKIA...
Data: 2021-02-12 | Įvertinimas: 22

Globos namų socialinėse grupėse vyko popietės skirtos Šv.Valentino dienai. Gyventojai, kartu su darbuotojais išradingai darė atvirutes ir dovanojo savo mylimiesiems draugams, skanavo meilės pyragėlius ir dalinosi ,,saldžiais" komplimentais. Meilės dienos proga visiems linkime būtimi mylimiems ir mylėti, nes meilė yra galingiausia jėga.
Kažkas tave šiltai apkabino - tai rytas nušvito,
Veiduką sušildė - tai saulė pakilo.
Kažkas tavęs ilgisi, myli ir laukia,
Ne Saulė, ne rytas, tai aš, mano drauge!

                                                                                                                                           Socialinės darbuotojos

GYVENTOJOS DALYVAVIMAS KONKURSE - ,,BLYNADIENIS"
Data: 2021-02-10 | Įvertinimas: 19

Gyventoja Regina Šuminaitė, kupina entuziazmo, dalyvauja Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos  organizuojamame mini konkursėlyje ,,Blynadienis". Pasiūlius jai sudalyvauti, Regina mielai sutiko ir noriai pasivaržys su kitais konkurso dalyviais.

                                                                                                       Socialinės darbuotojos Laima Kuturienė, Vaida Jančauskienė

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105