Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Naujienos
ADVENTAS
Data: 2009-12-24 | Įvertinimas: 0

Gruodžio 21d. prasidėjo paskutinė - ketvirtoji Advento laikotarpio savaitė. Adventas - ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei - Kalėdoms. Advento trukmė nevienoda. Jis prasideda ketvirtą sekmadienį prieš Kalėdas ir tęsiasi nuo 22 iki 27 dienų - iki Kūčių. Pas mus įprasta Advento pradžia laikyti lapkričio 30-ąją, Šv. Andriejaus dieną. Pensionato koplyčioje uždegta ketvirtoji, dar vadinama Angelų, Kalėdinio vainiko žvakė. Daugelis gyventojų susirinko koplyčioje, skaitė Šventąjį Raštą, kaupėsi dienos darbams. Visos keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios vilties, atnaujinto pasitikėjimo ženklas. Kaip šie žiburiai vienas po kito plėtė šviesos ratą tarp mūsų, taip ir mes patys esame pašaukti gerumo spinduliais. Pasaulis pažins ir priims Kristų, kai mes kiekvienas tapsime „šviesos vaikais“ ir savo gyvenimu liudysime Dievo gailestingumą ir meilę.

 

ADVENTO RYTMETYS UŽIMTUMO GRUPELĖSE
Data: 2009-12-24 | Įvertinimas: 0

Uždekime žvakes...
Ateidami į kasdieninę būtį visi –
Savi ir svetimi – uždekime širdy
Po šventinę žvakutę, pasidalinkime šviesa ir ugnimi
Uždekime žvakes.
Be pykčio, be skriaudos susėskime drauge...

 

Štai ir vėl prabėgo metai. Artėjant 2010-iesiems metams Šilutės pensionato užimtumo grupes, „Prie židinio“ ir „Adatėlė“, lankančios gyventojos ir jų vadovės nutarė suruošti pasisėdėjimą  prie žvakių.
Iš pat ryto susirinkusios gyventojos padėjo gražiai pasidengti stalą, sudėlioti ant jo vaišes. Buvo pakurtas ir židinys.
V.Balakauskaitė pradėjo rytmetį savo eilėmis apie Adventą. „Prie židinio“ grupės vadovė J. Maslauskienė papasakojo apie Advento žvakių reikšmę, jų istoriją.
Vėliau židinyje buvo kepamos dešrelės ir bulvės, vaišinamasi kava bei kalbėta  apie prabėgusius metus – kas nuveikta , kokiose parodose dalyvauta, geri jie buvo ar blogi ir t.t. Šių užimtumo grupių gyventojos teigė esančios laimingos galėdamos lankyti tokias užimtumo grupes ir savo rankomis kurti grožį.
Rytmetyje dalyvavo ir ir direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams J.Andrijauskienė bei vyriausioji socialinė darbuotoja I.Gimbutienė, kurios pagyrė šias užimtumo grupes lankančių gyventojų  darbą, nuoširdų tarpusavio bendravimą, pasidžiaugė atliktais darbeliais.
Rytmetį baigė V.Balakauskaitė šiomis savo eilėmis:

Ačiū Jums už pasėtąją meilę
Mes išeinam iš čia geresni
Ir širdy pasilieka taip gera –
Juk žvilgsniu mus visas ramini...

 

PIEŠINIŲ PARODA
Data: 2009-12-22 | Įvertinimas: 0

Pensionate veikiančios psichoterapinės meno grupės nariai dalyvavo Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ organizuotoje  piešinių parodoje. Vita Balakauskaitė, Gintaras Laukaitis, Oksana Armonaitė, Rūta Žagrakalytė, Orinta Butkutė, Alma Agintaitė ir Regina Šuminaitė tapė savo piešinius Kalėdų tematika. Visi autoriai už dalyvavimą buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

TARPTAUTINĖ ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENA
Data: 2009-12-05 | Įvertinimas: 0

Žmogui reikia žmogaus, reikia artumo,

Kad pabūtų, šalia pasėdėtų.

Žmogui reikia širdies, reikia šilumos,

Kad kaip vienišas paukštis skausme neliūdėtų.

 

1992-ųjų metų pabaigoje Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 3-iąją paskelbė Tarptautine žmonių su negalia diena. Ši diena daugelyje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, minima nuo 1993 metų. Mūsų šalyje gyvena daugiau nei 250 000 žmonių su negalia. Šilutės Pensionate šiuo metu gyvena 495 gyventojai turintys negalią, todėl kiekvienais metais mes minime šią dieną. Renginio metu buvo pasakyta daug gražių žodžių apie žmogų, jo gyvenimo prasmę ir esmę, o pensionato gyventojams koncertavo buvusių politinių tremtinių ir politinių kalinių choras „Pamario aidas“ bei Šilutės pensionato darbuotojų ir gyventojų meno kolektyvas.

PROJEKTAS "ŠOK SU MANIMI"
Data: 2009-12-01 | Įvertinimas: 0

Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, kaip mokymo įstaiga, nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 4 d. Šilutės pensionate organizavo socialinių darbuotojų padėjėjų mokymą. Socialinių darbuotojų padėjėjoms buvo sudaryta mokymo programa, pagal kurią kiekvieną dieną vyko teorinis bei praktinis mokymas.
Viena iš praktikos užduočių buvo suorganizuoti pensionato gyventojams renginį įtraukiant ir pačius gyventojus dalyvauti jame. Šilutės pensionate ypač didelė reikšmė skiriama gyventojų užimtumui, o kaip žinome, žmogaus su negalia užimtumas jo gyvenime užima labai svarbią vietą. Kadangi tai galimybė daugiau bendrauti ir bendradarbiauti, tai savarankiškas elgesys ir didžiulis noras prasmingai veikti.
Renginys pavyko puikiai. Ir šventės dalyviai, ir stebėtojai, ir renginio svečiai buvo patenkinti reginiu. Štai čia ir matomos šventinės akimirkos, palikusios didžiulį įspūdį visiems.

LSOK 2009M. STALO TENISO ČEMPIONATAS
Data: 2009-11-18 | Įvertinimas: 2

Š.m. lapkričio 12d. vykome į Ukmergę, kur vyko LSOK stalo teniso čempionatas. Organizatoriai -  Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas, vykdytojai – Jasiuliškių pensionatas. Dalyvavo 14- komandų iš įvairių pensionatų ir specialiųjų mokyklų. Šilutės pensionatui atstovavo 2 komandos.
1-ąją komandą sudarė: V. Laurinavičius, R. Lukavičiutė ir R. Zonys. Ši komanda kovojo 1-ame lygyje su Jasiuliškių pensionato, Jurdaičių pensionato, Visagino pensionato komandomis ir iškovojo III vietą.
2 -ąją komandą sudarė: L. Širjev, A. Matulevičius ir  O. Armonaitė. Jie žaidė 3 -iame  lygyje ir užėmė II vietą. Teko kovoti su Vilniaus Verkių specialiąja mokykla, Panevėžio specialiąja mokykla, Zarasų bei Visagino pensionatų komandomis. Važiavome namo su puikia nuotaika ir dalinomės varžybų įspūdžiais. Visus sportininkus pasveikino Šilutės pensionato direktorius R. Jovaiša, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams J. Andrijauskienė, vyriausioji socialinė darbuotoja I. Gimbutienė.

 

LAPKRIČIO 1-OJI - VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA
Data: 2009-11-03 | Įvertinimas: 0

Visoje Europoje žmonės nuo senų laikų tikėjo gyvųjų ir mirusiųjų bendravimu, pastarųjų pagalba savo artimiesiems. Tikėta, kad mirusiųjų vėlės lanko žmones vėlyvą rudenį. Tad ne veltui lapkričio pradžioje minimos net dvi vėlių minėjimo šventės. Lapkričio 1-ąją – visų šventųjų diena, lapkričio 2-ąją Vėlinės. Pirmąją lapkričio dieną prisimename ir pagerbiame visus šventuosius, t.y. ne tik Bažnyčios oficialiai tokiais paskelbtus. Pasidžiaugę visais Šventaisiais prisimenam ir visus mirusius - Vėlines. Kapus žiedais papuošiam, žvakę uždegam, nesvarbu, kas palaidoti: gal šventieji, o gal tie, už kuriuos reikia pasimelsti.
Jau eilė metų kaip Šilutės pensionato gyventojai kartu su juos lydinčiais socialiniais darbuotojais lanko kapelius artimų draugų, pažįstamų, artimųjų išėjusių Anapilin. Gyventojai ant mirusių draugų kapų padeda kas žvakutę, kas gėlių puokštelę, padegioja užgesusias kitų žmonių padėtas žvakeles, prisimena mirusiuosius.

 

EDUKACINĖ PROGRAMA “RANKOS SUŠILDŽIUSIOS MOLĮ’’
Data: 2009-11-01 | Įvertinimas: 0

Š. m. spalio 26 d. pensionato užimtumo grupės “Molinikas” kolektyvas vykdė edukacinę parodomąją programą, kartu surengdami keraminių dirbinių parodą Šilutės miesto bibliotekoje pradinių klasių moksleiviams pavadinimu “rankos sušildžiusios molį”.
Ši edukacinė programa buvo skirta per teorinę ir kūrybinę praktinę veiklą supažindinti bibliotekos lankytojus su pačia seniausia žmonijos civilizacijoje virveline keramikos technika, įvairiais puošybos elementais bei molio paruošimo ir lipdymo pagrindais, kartu apžiūrint ir ekspozicijas, tiesiog atskirus keramikos kūrinius.
Šį kartą užsiėmimams vadovavo keramikoje patirtį turintys pensionato gyventojai D. Balčiauskas ir A. Daržinskas. Jie pasakojo, kokią įtaką žmonių gyvenimo būdui darė keramikos dirbiniai, kaip jie kito atskirais istoriniais laikotarpiais.
Pamokėlės metu kiekvienam pradinukui buvo sudaroma galimybė tapti kūrėjais, o vadovai: Donatas ir Alfonsas šiuo atveju buvo kaip draugai, patarėjai, kūrybinių galių skatintojai. Matėsi, jog vaikų vaizduotei nebuvo ribų. Lipdė įvairius dubenėlius, papuošalus, pieštukines (mintyse skirdami juos mamai ar draugui),  kruopščiai ornamentavo fantastiškais puošybos elementais.
Vaikų nepaliaujamas noras kurti tik įrodė, jog mūsų dalyvavimas edukacinėse programose ir yra paskatinimas gausiau steigti keramikos būrelius, padėti dailės mėgėjams išmėginti savo jėgas dailiojoje keramikoje, sudaryti sąlygas kūrybiškai reikštis.
Už malonų bendravimą, kantrybę, suteiktas puikias keramikos pamokas edukacinėje programoje dalyvavusiems vaikams, bibliotekos administracija nuoširdžiai dėkojo užsiėmimų vadovams Donatui ir Alfonsui įteikdama puikias atminimo dovanėles.

 

TARPTAUTINĖ NEĮGALIŲJŲ PARODA DRUSKININKUOSE
Data: 2009-10-24 | Įvertinimas: 0

Kai visos Lietuvos žmonės švenčia tūkstantmetį, kai visur vyksta tam skirti renginiai, nelikome nuošaly ir mes, Šilutės pensionate gyvenantys ir ivairias užimtumo grupes lankantys žmonės. 
Šių metų spalio 17 d. buvome pakviesti dalyvauti Druskininkuose tarptautinėje neįgaliųjų darbų kūrybos parodoje – „Neįgalieji Lietuvos tūkstantmečiui“, kurią organizavo LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius kartu su Vaikų dailės galerija.
Ankstyvą šeštadienio rytą, dalyvauti iškilmingame parodos atidaryme vykome visi aštuoni užimtumo grupių vadovai kartu su darbelių autoriais, lydimi gerbiamo direktoriaus R. Jovaišos ir direktoriaus pavaduotojos socialiniams reikalams J. Andrijauskienės. 
 Tie, kurie dalyvavome atidarant tūkstantmečio parodą, turėjome gerą progą savo akimis pamatyti daugybę įdomių darbų. Neitikėtina, tačiau parodai pristatyta tūkstantis darbų iš visos Lietuvos ir Lenkijos. Tai 52 Lietuvos ir 8 Lenkijos organizacijos, dirbančios su asmenimis, turinčiais negalią. Nustebino ne tik atsiųstų kūrinių kiekis, bet ir parodoje dalyvavusių asmenų skaičius, kuris siekė apie 200 dalyvių. Tikrai nesitikėjome išvysti tokios gausybės, įvairiom technikom atliktų darbų. Daugelį jų neįgalieji paskyrė Lietuvai, Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Visi darbeliai atrodė gražūs, originalūs. Kiekviename piešinyje ar taikomosios krypties darbelyje matėsi tiek švelnumo ir vilties, ilgesio ir meilės, jog pasijutome tarsi užburtoje karalystėje. Parodoje buvo eksponuojami kūriniai žmogaus, nutapyti lūpomis ir koja. 
Neįgaliųjų kūrybos darbų parodą suvienijo ne tik kuriančiuosius, bet ir dvi valstybes, kurios ir išaugino gražų draugystės simbolį – „Vienybės medį“, prie kurio priėjęs bet kuris dalyvis galėjo rasti savo krašto, miesto simbolį.
Visus susirinkusiuosius pasveikino Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja K. Miškinienė. Į parodos atidarymą be pačių autorių, jų vadovų dalyvavo ir gausus burys garbingų svečių iš Lenkijos. Viena jų - Pajūrio vaivadijos Seimo kultūros komisijos vadovė M. Kučynska, parodė didžiulį susidomėjimą ir susižavėjimą mūsų pensionato gyventojų sukurtiems eksponuojamiems darbams. Malonu, jog parodos atidaryme dalyvavusiems neįgaliesiems ir jų vadovams buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės. 
Manau, jog tokių parodų atidarymų metu, bendravimas vienas su kitais, pasidalijimas patirtimi, atsirandantis abipusis dialogas tik skatina neįgaliųjų integraciją. Todėl esame dėkingi pensionato direktoriui ir administracijai už suteikta galimybę dalyvauti tokiuose renginiuose. 
 

 

KLAIPĖDOS APSKRITIES GLOBOS ĮSTAIGŲ MENO ŠVENTĖ
Data: 2009-10-23 | Įvertinimas: 0

Jeigu kiekvienas metų laikas turi savo spalvą, tai rudens spalva pati gražiausia.  Šiais metais, spalio 21 dieną iš pat ryto permainingam dangui, tai gąsdinant lietumi, tai šviečiant saulei, saviveiklininkų kolektyvai ir svečiai iš visos Klaipėdos apskrities rinkosi į Šilutės pensionatą. Jame šiais metais buvo organizuojama 10-toji Klaipėdos apskrities  globos įstaigų meno šventė.Septynių įstaigų globos kolektyvai rinkosi pasipuošę koncertiniais rūbais, šventei parengę saviveiklines programas. Iš anksto buvo ruoštasi priimti kolektyvus, kad jie po kelionės galėtų pailsėti, atsigaivinti sultimis ar išgerti podelį kavos.
Ši šventė organizuojama norint paskatinti neįgalų žmogų ne tik tobulėti meno srityje, tačiau ir pabendrauti tarpusavyje. Be to , puiki galimybė pasirodyti scenoje. Į šventę atvykę svečiai galėjo apžiūrėti Šilutės pensionato gyventojų darbelių parodą.
Šventę atidarė Šilutės pensionato direktoriaus pavaduotoja Jovita Andrijauskienė žodžiais skirtais  šios šventės prasmei.Ji teigė, kad šis renginys yra nepaprastas-neįgalieji parodo ką išmoko per  metus, jų meno suvokimas yra toks paprastas ir nuoširdus kaip ir jie patys.
Toliau  šventės atidarymą pratęsė gerbiamas Šilutės pensionato direktorius R. Jovaiša ,kuris džiaugėsi kad galim paspausti ranką vienas kitam, pasidžiaugti tuo kuo turim, galim padainuoti, pašokti. Linkėjo stiprios sveikatos, šilumos, artumo ir pasitikėjimo vienas kitu bei gražios ir prasmingos šventės akimirkų.
Meno šventę apsilankymu pagerbė socialinių reikalų skyriaus vedėja A.Jokubauskienė, socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento direktorius A.Šimelionis, Šilutės seniūnas R.Steponkus ir kiti svečiai, kurie susirinkusius pasveikino šios šventės proga.
Kultūrinė program prasidėjo Šilutės pensionato moterų ansamblio dainomis. Vėliau vienas paskui kitą scenoje keitėsi neįgaliųjų ir vaikų globos namų auklėtinių kolektyvai, šokėjai ir daininikai, kurių atvyko net septyni.
Gausi ir įvairi meno šventė neprailgo, kolektyvai pristatė savo nuotaikingas programas, todėl emocijų ir staigmenų šioje šventėje netrūko. Šios šventės nuotaiką bei prasmę papildė mažieji šokėjai iš vaikų globos namų, jų akyse tądien spindėjo džiaugsmas, o salė skambėjo nuo jų ovacijų ir plojimų.
Visus susirinkusius žavėjo tarp kolektyvų besisukiojantis šmaikštuolis klounas, kuris į šią šventę įnešė linksmumo  šiltumo, ir žavesio.
Gražūs rūbai ir apgalvota programa, rodė, kad kolektyvai šiai meno šventei kruopščiai ruošėsi.
Visi šventės kolektyvai buvo apdovanoti šių namų gyventojų su meile padarytais darbeliais iš molio.
Šventei pasibaigus  dalyviai neskubėjo skirstytis, džiaugėsi bendravimu, dalijosi patirtais įspūdžiais. Tokios šventės nepamirštamos, jos atskleidžia neįgaliųjų gebėjimus, kūrybiškumą.
Spalio 23 dieną pensionato teritorijoje buvo pasodintas meno dienų proga gautas Tulpmedis gelsvažiedis, kurį padovanojo pensionatui Klaipėdos vaikų globos namai  Rytas.

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135   136  137  138  139  140  141  142  143  144  145