Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Korupcijos prevencija

Macikų socialinės globos namų pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis sąrašas

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Vyriausioji slaugytoja
Vyriausiasis socialinis darbuotojas
Vyriausiasis buhalteris
Ūkio tarnybos vadovas
Maisto paruošimo tarnybos vadovas

 

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo:
Viktoras Juraška, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,

tel. +370 620 58015,  el.p. viktoras.juraska@macikaigloba.lt

 

Macikų socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-215 „Dėl Macikų socialinės globos namų darbuotojų sąrašo pagal LR korupcijos prevencijos 9 straipsnį, patvirtinimo“  - Atsisiųsti

 

Antikorupcijos prevencijos 2021 - 2022 m. priemonių planas - Atsisųsti

Korupcijos prevencijos 2021 - 2022 m. programa - Atsisiųsti

 

Korupcijos prevencijos 2019 - 2020 m. priemonių plano vykdymo ataskaita - Atsisiųsti

Antikorupcijos prevencijos 2019 - 2020 m. priemonių planas - Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos 2019 - 2020 m. programa - Atsisiųsti

 

Korupcijos prevencijos 2017 - 2018 m. priemonių plano vykdymo ataskaita - Atsisiųsti

Antikorupcijos prevencijos 2017 - 2018 m. priemonių planas - Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos 2017 - 2018 m. programa - Atsisiųsti

 

Korupcijos prevencijos 2015 - 2016 m. priemonių plano vykdymo ataskaita - Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos 2015 - 2016 m. programa - Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos 2015 - 2016 m. priemonių planas - Atsisiųsti

 

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2021-11-30