Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel./faks. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Naujienos
DĖMESIO!
Data: 2021-04-16 | Įvertinimas: 112

AKTUALI INFORMACIJA

 

Skelbiamas karantinas visoje Lietuvoje nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. gegužės 31 d. 24:00 val.

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones

Ribojimai

Socialinė globa

  • draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, grupinio  gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą  ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu;
  • teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Pagrindiniai pokyčiai nuo balandžio 22 d.:

  • Vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims leidžiama lankyti artimuosius visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.

Darbo organizavimas

  • Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose  darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Privaloma užtikrinti būtinąją neatidėliotinų įstatymo nustatytą funkcijų (darbų) atlikimą.

Apsauginės veido kaukės

Kaukių galima nedėvėti atvirose erdvėse, kai šalia 2 m spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius. Kaukių taip pat galima nedėvėti: 

  • asmenims, kai jie sportuoja;
  • aukšto meistriškumo sporto pratybose;
  • paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;
  • neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;

Kaukę būtina dėvėti apgyvendinimo vietų bendrojo naudojimo patalpose, teikiant leidžiamas kontaktines paslaugas. Kaukes būtina dėvėti uždarose vietose.

Rekomenduojama dėvėti kaukę privačioje asmeninėje šventėje, jei tokia rengiama, ar bendraujant su kitos šeimos/ namų ūkio nariais.

 

AKTUALI INFORMACIJA GYVENTOJŲ ARTIMIESIEMS IR GYVENTOJAMS

Vadovaujantis  Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) V skyriaus nuostatomis, Macikų SGN direktoriaus įsakymu patvirtinta „Gyventojų lankymo tvarka  dėl COVID-19 ligos prevencijos ir kontrolės“ (atsisiųsti).

Laikantis infekcijų plitimo prevencijos,  mūsų įstaiga Jūsų labai prašo  laikinai susilaikyti nuo lankymo artimųjų,  išskyrus atvejus, kai lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, mirštančiųjų lankymu. Mes suprantame Jūsų norą aplankyti savo artimuosius, tačiau prašome būti supratingais, kiekviena diena mums yra iššūkis susijęs su nerimu, siekiame apsaugoti gyventojus, kadangi dauguma gyventojų priklauso rizikos grupei dėl amžiaus ir sveikatos problemų. Įstaigos darbuotojai pasiruošę užtikrinti jūsų bendravimą su artimaisiais ir informacijos teikimą jums patogiu būdu:  telefonu, el. paštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis.
              Paskambinę žemiau nurodytais skyrių telefonų numeriais, norimus perduoti daiktus/maistą galėsite perduoti per darbuotojus. Daiktus prašome sudėti į plastikinį maišelį, kad juos galėtume kruopščiai nudezinfekuoti alkoholine dezinfekcijos priemone. Ant perduodamo paketo būtinai nurodykite gyventojo vardą, pavardę.

Visada atsakysime Jums į visus iškilusius klausimus:

Telefonai pasiteiravimui:

Budintis slaugytojas: Tel.: 8 616 41189


Darbo dienomis skambinti socialiniams darbuotojams:

8 684 18216

IV korpusas 1 aukštas

8 684 18258

IV korpusas 2 aukštas

8 684 18265

IV korpusas 3 aukštas

8 684 18324

III korpusas

8 684 18438

II korpusas

8 684 18574

I korpusas 1 aukštas

8 684 18741

I korpusas 2 aukštas

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIJA


DARBO PASIŪLYMAI

Gydytojas psichiatras (-ė)  -  0,5 etato
Reikalavimas -turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, gydytojo psichiatro profesinė kvalifikaciją ir galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją.
Darbo užmokestis - pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,6 - 5,9 (su magistro laipsniu didinama 20 proc.).

                                                                                                       Informacija teikiama  tel. 8 441 56572.

 

 

INFORMACINĖ POPIETĖ APIE JUVELYRINIŲ IR BIŽUTERINIŲ GAMINIŲ PRIEŽIŪRĄ
Data: 2021-04-16 | Įvertinimas: 3

Socialinės grupės Užuovėja gyventojoms buvo pravesta išsami informacinė popietė apie juvelyrinių papuošalų laikymą ir jų priežiūrą. Socialinio darbuotojo padėjėja Irina Gaidienė labai išsamiai pateikė visą papuošalų priežiūros informaciją. Taigi norint, jog juvelyriniai bei bižuteriniai papuošalai tarnautų ilgai ir neprarastų išvaizdos, būtina užtikrinti tinkamą aksesuarų naudojimą ir saugojimą. Papuošalus būtina nusiimti einant miegoti, prausiantis duše. Papuošalus laikykite dėžutėse ar plastikiniuose užspaudžiamuose maišeliuose, neleisdami gaminiams susiliesti. Taip išvengsite susibraižymo ir skirtingų metalų reakcijos tarpusavyje, kas gali turėti įtakos spalvos kitimui.
                                                                                                            Socialinės darbuotojos Aušra Juknienė, G.Baubkienė

SVEIKINAME NAUJAI PASKIRTĄ DIREKTORIŲ EUGENIJŲ JUDEIKĮ
Data: 2021-04-15 | Įvertinimas: 18

Vėl naujas laiko slenkstis...
Ko Jums palinkėti per jį žengiant ?
Jausti dienos vertę, žinoti savo troškimus ir siekius jiems įgyvendinti.
Tad linkime visokeriopos išminties, didelės sėkmės, atsidavimo savo darbui.
Ir nors laukia nauji siekiai ir iššūkiai, tačiau  kiekviena pabaiga dovanoja naują pradžią ir plačiai atveria duris į sėkmę...
Jos, užimant naujas pareigas, linki visas Macikų socialinės globos namų kolektyvas.
Ir telydi šiandien Jus džiugi šventinė nuotaika, o kasdienybėje  sėkmė ir stiprybė, aplinkinių pagarba ir dėkingumas.

                                                                                                     Macikų socialinės globos namų kolektyvas

VIKRUMĄ LAVINANTIS ŽAIDIMAS
Data: 2021-04-13 | Įvertinimas: 9

Socialinės grupės ,,Viltis"  gyventojai labai pamėgo vikrumą lavinantį žaidimą „Mistakos“. Šis žaidimas ugdo ne tik  vikrumą, bet  ir socialinį sąmoningumą. Taigi, gyventojai stengiasi kuo greičiau  atsikratyk visomis turimomis kopėčiomis ir laimėti žaidimą.

                                                                                                                         Socialinė darbuotoja Rima Užameckienė

PREVENCINĖ POPIETĖ ,,ALKOHOLIUI - NE!"
Data: 2021-04-13 | Įvertinimas: 7

Socialinėje grupėje ,,Neužmirštuolė“ socialinės darbuotojos kartu su gyventojom diskutavo pokalbių temą: ,,Alkoholiui - Ne!". Diskusijos metu siekiama ugdyti gyventojas sveikai gyventi, taip pat suteikti informacijos, kaip spręsti žalingų įpročių problemą. Daugelis suaugusiųjų nedidelių alkoholio kiekių vartojimo nelaiko problema. Tačiau tai gali būti kelio, vedančio priklausomumo nuo alkoholinių gėrimų link, pradžia. Sąmoningas požiūris į sveikatą – tai atsakomybė už savo sveikatos būklę, motyvacija palaikyti gerą sveikatos būklę, dėmesingumas savo sveikatai ir informacijos apie sveikatą paieška bei panaudojimas. Jis skatina imtis sveikatos priežiūros veiksmų ir yra labai svarbus komponentas, formuojantis asmens požiūrį į sveikatą bei veikiantis asmens su sveikata susijusius sprendimus. Gyventojos suprato alkoholio vartojimo pasekmes, suskandavome Alkoholiui - Ne!
                                                                                                       Socialinės darbuotojos Vaida Jančauskienė, Laima Kuturienė

ATBUNDA GAMTA, ATBUNDAME IR MES
Data: 2021-04-11 | Įvertinimas: 12

Socialinės grupės ,,Neužmirštuolė" darbuotojai drauge su gyventojoms, kaip ir kiekvienais metais, tvarkė ir švarino globos namų teritoriją. Visos dirbo darniai, lydimos skambaus juoko ir geros nuotaikos, o padaryti darbai visus talkininkus tik džiugino.
Pavasaris atsineša su savimi gamtos grožį... Atbunda gamta, atbundame ir mes. Pavasaris įkvepia didesnį norą gyventi, mylėti, grožėtis viskuo kas aplink tave. Po žiemos parskridusių paukštelių čiulbėjimas palaima ausims. Nepakartojama galimybė patirti, pamatyti galbūt tai ko kasdien nepastebi ir kas dažniausiai atrodo elementaru ir įprasta. Su pavasariu!

MIELA ALMUTE,
Data: 2021-04-08 | Įvertinimas: 9

Linkime Tau geros sveikatos ir ilgų gyvenimo metų, aplinkinių pagarbos ir draugų meilės. Tegul kiekviena Tavo gyvenimo diena būna užpildyta laime, mažais kasdieniais džiaugsmais bei įdomiais nuotykiais. Su gimtadieniu!

MENO PASLAPTYS
Data: 2021-04-07 | Įvertinimas: 10

Atrasti nerimo meno paslapčių visuomet būna smagu. Ypač kai norisi sukurti kažką unikalaus ir nematyto. Tai senųjų laikų amatas, kurio buvo mokoma net mokyklos vadovėliuose. Tarsi savaime natūralus dalykas, kad mergaitės jau nuo mažens turėjo mokėti nerti, megzti, siūti. Nors šiais technikos laikais išblanko noras mokytis šio amato, bet tiems kas ji suranda ir pamėgsta yra daug daugiau būdų, daugiau pavyzdžių ir idėjų. Užimtumo grupėje „Floristika“ patalpose yra surengta globos namų gyventojų Almos ir Sandros paroda „Nerimas – atgaiva“. Šios merginos nerdamos tikrai atranda atgaiva sielai. Šių merginu darbai džiugina ir kitus gyventojus, darbuotojus, nes jų darbai puošia globos namus.

                                                                                                                    Užimtumo specialistė Saulė Overlingienė